Bản đồ thuế
Quy định về đăng ký thuế (66)
Quy định kiểm tra, thanh tra thuế (19)
Các quy định quản lý thuế khác (369)
Chính sách thuế với quan hệ quốc tế (144)
Quy định xác nhận thuế (34)
Xử lý hóa đơn: viết sai, bị mất, hủy (56)
Sử dụng, lưu trữ, bảo quản HĐ (235)
Quy định về chỉ tiêu ghi trên hóa đơn (73)
Cách lập hóa đơn và nghĩa vụ lập hóa đơn (185)
Xử phạt hành vi vi phạm về hóa đơn (65)
Hóa đơn bất hợp pháp, không có giá trị sử dụng (6)
Quy định về Hóa đơn- chứng từ khác (8)
Thuế Môn Bài (25)
Thuế Xuất Khẩu (568)
Thuế tiêu thụ đặc biệt (76)
Thuế bảo vệ môi trường (91)
Thuế giá trị gia tăng (1737)
Thuế nhà thầu (147)
Thuế trước bạ (158)
Thuế thu nhập cá nhân (660)
Thuế thu nhập doanh nghiệp (614)
Thuế tài nguyên (82)
Thuế tự vệ, chống bán phá giá (16)
Thuế nhập khẩu (232)
Các khoản chi phí được trừ, không được trừ (87)
Quy định về chi phí trong 1 số trường hợp (13)
Chi phí trích trước (2)
Trích lập và sử dụng các khoản dự phòng (21)
Các khoản chi liên quan đến người lao động (43)
Chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại tài sản (16)
Các khoản chi khác (102)
Quy định bù trừ lãi - lỗ, chuyển lỗ (12)
Thuế với 1 số trường hợp cụ thể (158)
Công ty kinh doanh vàng bạc (1)
Công ty Kinh doanh Xổ Số (3)
Công ty bất động sản - BĐS (23)
Tổ chức Tài chính - Tín dụng - Ngân Hàng (26)
Công ty Chứng Khoán (5)
Thuế với hộ, cá nhân kinh doanh (30)
Quy định thuế với cho vay và đi vay (11)
DN Bảo hiểm; DN Đấu giá (15)
Doanh nghiệp Dầu Khí - Kinh doanh xăng dầu (26)
Doanh nghiệp chế xuất; bán hàng cho DN chế xuất (19)
Thuế SD đất nông nghiệp (29)
Thu tiền sử dụng đất (142)
Thu tiền thuê đất (159)
Thuế nhà đất ( thuế SD đất phi nông nghiệp ) (65)
Thuế chuyển quyền sd đất (30)
Quy định chung về lĩnh vực thuế đất (1)
Trích yếu của văn bản
Công văn số : 4120/CT-TTHT
Người ký : Trần Thị Lệ Nga
Cơ quan ban hành: Cục thuế TP HCM
Ngày ban hành : 09/05/2016
Ngày hiệu lực : 09/05/2016
Trích yếu :
Về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 GIAIPHAPTHUE.VN  trích lược nội dung  đưa vào BAN ĐO THUE như sau:


 

                Trả lời văn thư số 01/2016/CV-A2VN ngày 13/4/2016 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế có ý kiến như sau:

...

                Trường hợp của Công ty, được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001363 do Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/7/2010 với chức năng: Lập trình máy tính; Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Theo trình bày, Công ty mua bản quyền phần mềm hệ thống ERP từ Đài Loan, sau đó Công ty phát triển, thay đổi chức năng hệ thống để bàn giao và hỗ trợ bảo trì theo yêu cầu của khách hàng. Nếu hoạt động kinh doanh nêu trên của Công ty được xác định thuộc hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 và thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì thu nhập từ hoạt động này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên. Trường hợp không phải là sản xuất sản phẩm phần mềm, công ty phải kê khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định.

                Khi thanh toán tiền mua bản quyền phần mềm cho nhà cung cấp ở Đài Loan (nhà thầu nước ngoài), Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014-TT-BTC. Căn cứ vào hợp đồng, chứng từ thanh toán tiền hàng, chứng từ nộp thuế nhà thầu Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

                Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.