Bản đồ thuế
Quy định về đăng ký thuế (66)
Quy định kiểm tra, thanh tra thuế (19)
Các quy định quản lý thuế khác (369)
Chính sách thuế với quan hệ quốc tế (144)
Quy định xác nhận thuế (34)
Xử lý hóa đơn: viết sai, bị mất, hủy (56)
Sử dụng, lưu trữ, bảo quản HĐ (235)
Quy định về chỉ tiêu ghi trên hóa đơn (73)
Cách lập hóa đơn và nghĩa vụ lập hóa đơn (185)
Xử phạt hành vi vi phạm về hóa đơn (65)
Hóa đơn bất hợp pháp, không có giá trị sử dụng (6)
Quy định về Hóa đơn- chứng từ khác (8)
Thuế Môn Bài (25)
Thuế Xuất Khẩu (568)
Thuế tiêu thụ đặc biệt (76)
Thuế bảo vệ môi trường (91)
Thuế giá trị gia tăng (1737)
Thuế nhà thầu (147)
Thuế trước bạ (158)
Thuế thu nhập cá nhân (660)
Thuế thu nhập doanh nghiệp (614)
Thuế tài nguyên (82)
Thuế tự vệ, chống bán phá giá (16)
Thuế nhập khẩu (232)
Các khoản chi phí được trừ, không được trừ (87)
Quy định về chi phí trong 1 số trường hợp (13)
Chi phí trích trước (2)
Trích lập và sử dụng các khoản dự phòng (21)
Các khoản chi liên quan đến người lao động (43)
Chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại tài sản (16)
Các khoản chi khác (102)
Quy định bù trừ lãi - lỗ, chuyển lỗ (12)
Thuế với 1 số trường hợp cụ thể (158)
Công ty kinh doanh vàng bạc (1)
Công ty Kinh doanh Xổ Số (3)
Công ty bất động sản - BĐS (23)
Tổ chức Tài chính - Tín dụng - Ngân Hàng (26)
Công ty Chứng Khoán (5)
Thuế với hộ, cá nhân kinh doanh (30)
Quy định thuế với cho vay và đi vay (11)
DN Bảo hiểm; DN Đấu giá (15)
Doanh nghiệp Dầu Khí - Kinh doanh xăng dầu (26)
Doanh nghiệp chế xuất; bán hàng cho DN chế xuất (19)
Thuế SD đất nông nghiệp (29)
Thu tiền sử dụng đất (142)
Thu tiền thuê đất (159)
Thuế nhà đất ( thuế SD đất phi nông nghiệp ) (65)
Thuế chuyển quyền sd đất (30)
Quy định chung về lĩnh vực thuế đất (1)
Trích yếu của văn bản
Công văn số : 4086/CT-TTHT
Người ký : Trần Thị Lệ Nga
Cơ quan ban hành: Cục thuế TP HCM
Ngày ban hành : 06/05/2016
Ngày hiệu lực : 06/05/2016
Trích yếu :
Chính sách thuế liên quan đến các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 GIAIPHAPTHUE.VN  trích lược nội dung  đưa vào BAN ĐO THUE như sau:


 

                Trả lời văn thư số 0416/CV-KV ngày 14/04/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

...

                Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty chia lợi tức sau khi đã kê khai nộp thuế TNDN cho các thành viên là cá nhân tham gia góp vốn, sau đó làm thủ tục vay lại số tiền này của các thành viên thì:

- Khi chi trả lợi tức cho cá nhân, Công ty khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập đầu tư vốn.

- Khi chi trả lãi tiền vay cho các cá nhân, Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Khoản chi phí lãi vay (trường hợp Công ty đã góp đủ vốn điều lệ) trả cho các cá nhân nếu không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

                Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.