Bản đồ thuế
Quy định về đăng ký thuế (66)
Quy định kiểm tra, thanh tra thuế (19)
Các quy định quản lý thuế khác (369)
Chính sách thuế với quan hệ quốc tế (144)
Quy định xác nhận thuế (34)
Xử lý hóa đơn: viết sai, bị mất, hủy (56)
Sử dụng, lưu trữ, bảo quản HĐ (235)
Quy định về chỉ tiêu ghi trên hóa đơn (73)
Cách lập hóa đơn và nghĩa vụ lập hóa đơn (185)
Xử phạt hành vi vi phạm về hóa đơn (65)
Hóa đơn bất hợp pháp, không có giá trị sử dụng (6)
Quy định về Hóa đơn- chứng từ khác (8)
Thuế Môn Bài (25)
Thuế Xuất Khẩu (568)
Thuế tiêu thụ đặc biệt (76)
Thuế bảo vệ môi trường (91)
Thuế giá trị gia tăng (1737)
Thuế nhà thầu (147)
Thuế trước bạ (158)
Thuế thu nhập cá nhân (660)
Thuế thu nhập doanh nghiệp (614)
Thuế tài nguyên (82)
Thuế tự vệ, chống bán phá giá (16)
Thuế nhập khẩu (232)
Các khoản chi phí được trừ, không được trừ (87)
Quy định về chi phí trong 1 số trường hợp (13)
Chi phí trích trước (2)
Trích lập và sử dụng các khoản dự phòng (21)
Các khoản chi liên quan đến người lao động (43)
Chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại tài sản (16)
Các khoản chi khác (102)
Quy định bù trừ lãi - lỗ, chuyển lỗ (12)
Thuế với 1 số trường hợp cụ thể (158)
Công ty kinh doanh vàng bạc (1)
Công ty Kinh doanh Xổ Số (3)
Công ty bất động sản - BĐS (23)
Tổ chức Tài chính - Tín dụng - Ngân Hàng (26)
Công ty Chứng Khoán (5)
Thuế với hộ, cá nhân kinh doanh (30)
Quy định thuế với cho vay và đi vay (11)
DN Bảo hiểm; DN Đấu giá (15)
Doanh nghiệp Dầu Khí - Kinh doanh xăng dầu (26)
Doanh nghiệp chế xuất; bán hàng cho DN chế xuất (19)
Thuế SD đất nông nghiệp (29)
Thu tiền sử dụng đất (142)
Thu tiền thuê đất (159)
Thuế nhà đất ( thuế SD đất phi nông nghiệp ) (65)
Thuế chuyển quyền sd đất (30)
Quy định chung về lĩnh vực thuế đất (1)
Trích yếu của văn bản
Công văn số : 3932/CT-TTHT
Người ký : Trần Thị Lệ Nga
Cơ quan ban hành: Cục thuế TP HCM
Ngày ban hành : 29/04/2016
Ngày hiệu lực : 29/04/2016
Trích yếu :
Quy định về xuất hóa đơn đối với khoản học phí được miễn

 GIAIPHAPTHUE.VN  trích lược nội dung  đưa vào BAN ĐO THUE như sau:


                Trả lời văn bản số 913/TB-CCT-KTr3 ngày 07/4/2016 của Chi cục Thuế về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

               ...

                Trường hợp của Chi cục Thuế theo trình bày, qua kiểm tra thuế niên độ năm 2013 tại Công ty Cổ phần Trường Tiểu Học – Trung Học Cơ Sở - Trung Học Phổ Thông Quốc Tế Canada (Công ty Canada), Đoàn kiểm tra ghi nhận Công ty Canada ký hợp đồng số 21B/TT-BCIS/2011 ngày 8/12/2011 với phụ huynh về việc thỏa thuận tham gia chương trình hỗ trợ tài chính. Theo hợp đồng nếu phụ huynh nộp 50.000 USD (được quy đổi thành tiền VNĐ tại thời điểm nộp) thì học sinh sẽ được miễn phí 100% học phí tại trường trong thời hạn 12 năm, 100% phí đăng ký và phí cơ sở vật chất và được nhận lại toàn bộ số tiền trên khi đến hạn chấm dứt thỏa thuận thì trong khoảng thời gian học sinh tham gia học tập các khoản thu học phí, phí đăng ký và phí cơ sở vật chất (mặc dù Công ty miễn cho học sinh) Công ty Canada phải lập hóa đơn tính, kê khai nộp thuế theo quy định như đối với học sinh đóng học phí, phí đăngký và phí cơ sở vật chất.

                 Cục Thuế TP thông báo Chi cục Thuế biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.