Bản đồ thuế
Quy định về đăng ký thuế (66)
Quy định kiểm tra, thanh tra thuế (19)
Các quy định quản lý thuế khác (369)
Chính sách thuế với quan hệ quốc tế (144)
Quy định xác nhận thuế (34)
Xử lý hóa đơn: viết sai, bị mất, hủy (56)
Sử dụng, lưu trữ, bảo quản HĐ (235)
Quy định về chỉ tiêu ghi trên hóa đơn (73)
Cách lập hóa đơn và nghĩa vụ lập hóa đơn (185)
Xử phạt hành vi vi phạm về hóa đơn (65)
Hóa đơn bất hợp pháp, không có giá trị sử dụng (6)
Quy định về Hóa đơn- chứng từ khác (8)
Thuế Môn Bài (25)
Thuế Xuất Khẩu (568)
Thuế tiêu thụ đặc biệt (76)
Thuế bảo vệ môi trường (91)
Thuế giá trị gia tăng (1737)
Thuế nhà thầu (147)
Thuế trước bạ (158)
Thuế thu nhập cá nhân (660)
Thuế thu nhập doanh nghiệp (614)
Thuế tài nguyên (82)
Thuế tự vệ, chống bán phá giá (16)
Thuế nhập khẩu (232)
Các khoản chi phí được trừ, không được trừ (87)
Quy định về chi phí trong 1 số trường hợp (13)
Chi phí trích trước (2)
Trích lập và sử dụng các khoản dự phòng (21)
Các khoản chi liên quan đến người lao động (43)
Chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại tài sản (16)
Các khoản chi khác (102)
Quy định bù trừ lãi - lỗ, chuyển lỗ (12)
Thuế với 1 số trường hợp cụ thể (158)
Công ty kinh doanh vàng bạc (1)
Công ty Kinh doanh Xổ Số (3)
Công ty bất động sản - BĐS (23)
Tổ chức Tài chính - Tín dụng - Ngân Hàng (26)
Công ty Chứng Khoán (5)
Thuế với hộ, cá nhân kinh doanh (30)
Quy định thuế với cho vay và đi vay (11)
DN Bảo hiểm; DN Đấu giá (15)
Doanh nghiệp Dầu Khí - Kinh doanh xăng dầu (26)
Doanh nghiệp chế xuất; bán hàng cho DN chế xuất (19)
Thuế SD đất nông nghiệp (29)
Thu tiền sử dụng đất (142)
Thu tiền thuê đất (159)
Thuế nhà đất ( thuế SD đất phi nông nghiệp ) (65)
Thuế chuyển quyền sd đất (30)
Quy định chung về lĩnh vực thuế đất (1)
Trích yếu của văn bản
Công văn số : 856/TCT-CS
Người ký : Cao Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành : 04/03/2016
Ngày hiệu lực : 04/03/2016
Trích yếu :
Về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

 GIAIPHAPTHUE.VN  trích lược nội dung  đưa vào BAN ĐO THUE như sau:


               Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2985/CT-THNVDT ngày 23/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn vướng mắc về miễn, giảm tiền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

              ...

              Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH phát triển và kinh doanh nhà đất An Nguyên Gia được UBND tỉnh Đắk Lắk giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng trung tâm văn hóa, thể dục, thể thao. Công ty đã được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Công ty đã thế chấp tài sản tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông để vay vốn, đến nay vì không có khả năng trả nợ nên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ tổ chức bán đấu giá để thu hồi nợ cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông thì Công ty TNHH phát triển và kinh doanh nhà đất An Nguyên Gia phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm cho Nhà nước; đối với tổ chức mua trúng đấu giá được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./