Tư vấn - hỏi đáp
Em đang loay hoay làm hợp đồng cho nhân viên năm 2016. Mà theo quy định năm mới thì lương đóng bảo hiểm bao gồm cả lương và phụ cấp. Nhưng...
Trả lời chia sẻ: (0)
Người gửi: (Nguyễn Dáng Hương)
Lượt xem: (149)

Hóa đơn (27-01-2016)
Trả lời chia sẻ: (0)
Người gửi: (Nguyễn Văn Vọng)
Lượt xem: (139)

Công ty chúng tôi làm Đại lý bán hàng cho Tập đoàn nước ngoài. Để khuyến khích nhân viên bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số được giao
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Vân)
Lượt xem: (201)

Trợ cấp mất việc làm và nghỉ việc
Trả lời chia sẻ: (0)
Người gửi: (NGuyễn Thị Lan)
Lượt xem: (165)

Trợ cấp mất việc làm và nghỉ việc
Trả lời chia sẻ: (0)
Người gửi: (NGuyễn Thị Lan)
Lượt xem: (110)

Tôi muốn hỏi một vấn đề trong Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 như sau: Điều 2 của Thông tư có ghi: "Thông tư này hướng dẫn việc...
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Vân)
Lượt xem: (159)

Trường hợp một số người LĐ tại thời điểm cuối năm 2013 và thời điểm quyết toán thuế đã có hợp đồng lao động trên 3 tháng,
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Hằng)
Lượt xem: (232)

“Tại Thông tư sô 111/2013/TT-BTC (Mục c.2.3, Tiết c.2, Điểm c, Khoản 1, Điều 9"
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Thanh)
Lượt xem: (210)

Thuế TNCN (06-05-2015)
Trường hợp một số người LĐ tại thời điểm cuối năm 2013 và thời điểm quyết toán thuế đã có hợp đồng lao động trên 3 tháng, hàng...
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Cao Thị Thùy)
Lượt xem: (295)

Khoản tiền trợ cấp làm ca đêm trên có được miễn thuế TNCN không 2- khoản tiền trên có được trừ chi phí thuế TNDN không?
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Mai Thi Hoa)
Lượt xem: (198)

 1   2   3   4   5       
QC giữa 6
Đăng nhập thành viên
Văn bản thuế mới
Giaiphapthue & cộng đồng

He thong phần mềm kế toán EASYSOFT
Ngày 08.10.2013