Tư vấn - hỏi đáp   ->  Chính sách Thuế
Tôi muốn hỏi một vấn đề trong Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 như sau: Điều 2 của Thông tư có ghi: "Thông tư này hướng dẫn việc...
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Vân)
Lượt xem: (160)

Sản xuất và gia công phần mềm
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Mai Thi Hoa)
Lượt xem: (154)

Công ty em làm nhà phân phối các mặt hàng
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Hằng)
Lượt xem: (203)

Viết tắt mộ số từ trên hóa đơn
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Hằng)
Lượt xem: (206)

Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Hằng)
Lượt xem: (155)

Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Vân)
Lượt xem: (152)

Nếu được thì tính thuế GTGT như thế nào?
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Vân)
Lượt xem: (153)

Thuế GTGT đầu vào được hiểu thế nào là đúng?
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Hằng)
Lượt xem: (116)

Năm 2013 Công ty bán hàng có kèm theo khuyến mại nhưng và đăng ký với sở công thương...
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Ngân)
Lượt xem: (135)

Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Thanh)
Lượt xem: (112)

 1   2   3   4   5  
QC giữa 6
Đăng nhập thành viên
Văn bản thuế mới
Giaiphapthue & cộng đồng

He thong phần mềm kế toán EASYSOFT
Ngày 08.10.2013