Tư vấn - hỏi đáp   ->  Lao động - Tiền Lương
Em đang loay hoay làm hợp đồng cho nhân viên năm 2016. Mà theo quy định năm mới thì lương đóng bảo hiểm bao gồm cả lương và phụ cấp. Nhưng...
Trả lời chia sẻ: (0)
Người gửi: (Nguyễn Dáng Hương)
Lượt xem: (150)

Em đã tham gia BHXH được 48 tháng. Trong thời gian này em có thai và dự kiến sinh vào tháng 6/2015.
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Thanh)
Lượt xem: (139)

Lương cơ sở (09-08-2013)
Lương cơ sở hiện tại với công chức nhà nước là bao nhiêu?
Trả lời chia sẻ: (0)
Người gửi: (Tô Hà)
Lượt xem: (880)

QC giữa 6
Đăng nhập thành viên
Văn bản thuế mới
Giaiphapthue & cộng đồng

He thong phần mềm kế toán EASYSOFT
Ngày 08.10.2013