Tư vấn - hỏi đáp   ->  Thuế TNCN - TNDN
Công ty chúng tôi làm Đại lý bán hàng cho Tập đoàn nước ngoài. Để khuyến khích nhân viên bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số được giao
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Vân)
Lượt xem: (257)

Trợ cấp mất việc làm và nghỉ việc
Trả lời chia sẻ: (0)
Người gửi: (NGuyễn Thị Lan)
Lượt xem: (221)

Trợ cấp mất việc làm và nghỉ việc
Trả lời chia sẻ: (0)
Người gửi: (NGuyễn Thị Lan)
Lượt xem: (159)

Trường hợp một số người LĐ tại thời điểm cuối năm 2013 và thời điểm quyết toán thuế đã có hợp đồng lao động trên 3 tháng,
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Hằng)
Lượt xem: (286)

“Tại Thông tư sô 111/2013/TT-BTC (Mục c.2.3, Tiết c.2, Điểm c, Khoản 1, Điều 9"
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Thanh)
Lượt xem: (267)

Thuế TNCN (06-05-2015)
Trường hợp một số người LĐ tại thời điểm cuối năm 2013 và thời điểm quyết toán thuế đã có hợp đồng lao động trên 3 tháng, hàng...
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Cao Thị Thùy)
Lượt xem: (343)

Khoản tiền trợ cấp làm ca đêm trên có được miễn thuế TNCN không 2- khoản tiền trên có được trừ chi phí thuế TNDN không?
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Mai Thi Hoa)
Lượt xem: (246)

Cá nhân có 2 HĐLĐ tại 1 công ty, HĐLĐ1 là 3 tháng tổng thời gian học viêc, HĐLĐ 2 là 1 năm tính từ thời điểm HĐLD1 kết thúc
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Cao Thị Thùy)
Lượt xem: (355)

MST cá nhân có khấu trừ 10% khi họ có phát sinh tiền công trên 2 triệu/lần thanh toán hay không?
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Thanh)
Lượt xem: (233)

Người nước ngoài làm việc tại công ty từ tháng 01 đến tháng 6
Trả lời chia sẻ: (1)
Người gửi: (Nguyễn Thị Vân)
Lượt xem: (262)

 1   2   3  
QC giữa 6
Đăng nhập thành viên
Văn bản thuế mới
Giaiphapthue & cộng đồng

He thong phần mềm kế toán EASYSOFT
Ngày 08.10.2013