Tin tức   ->  Bản tin VBPL hàng tuần
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 26 ĐẾN 31 THÁNG 10 NĂM 2015
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 19 ĐẾN 24 THÁNG 10 NĂM 2015
Về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm...
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 12 ĐẾN 17 THÁNG 10 NĂM 2015
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP về tiền ký quỹ của doanh nghiệp.
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 05 ĐẾN 10 THÁNG 10 NĂM 2015
Hướng dẫn thi hành về thủ tục hải quan và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 21 ĐẾN 26 THÁNG 9 NĂM 2015
Về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 13 ĐẾN 19 THÁNG 9 NĂM 2015
Vướng mắc về kê khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 7 ĐẾN 12 THÁNG 9 NĂM 2015
Thuế GTGT máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ ...
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 31 ĐẾN 04 THÁNG 9 NĂM 2015
Bộ Tài chính quy định về hóa đơn, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 24 ĐẾN 29 THÁNG 8 NĂM 2015
Chính sách thuế TNCN vừa có thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công tại Việt Nam, vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công trả từ nước ngoài
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 10 ĐẾN 15 THÁNG 8 NĂM 2015
Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào …
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 01 ĐẾN 08 THÁNG 8 NĂM 2015
Vướng mắc khi thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân(TNCN)
VĂN BẢN MỚI TUẦN TỪ 20 ĐẾN 25 THÁNG 7 NĂM 2015
Vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên liệu thừa của doanh nghiệp chế xuất,Ưu đãi về thuế TNCN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư....
Trang    1   2   3   4   5  
QC giữa 6
Đăng nhập thành viên
Văn bản thuế mới
Giaiphapthue & cộng đồng

He thong phần mềm kế toán EASYSOFT
Ngày 08.10.2013