Danh mục văn bản
Thông tin văn bản
Công văn số : 4952/CT-TTHT
Người ký : Trần Thị Lệ Nga
Cơ quan ban hành: Cục thuế TP HCM
Ngày ban hành : 31/05/2016
Ngày hiệu lực : 31/05/2016
Trích yếu :
Về hóa đơn chứng từ
Các văn bản liên quan :
106/2016/QH13 Thuộc văn bản số : 106/2016/QH13
2041/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 2041/CT-TTHT
3095/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3095/CT-TTHT
3324/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3324/CT-TTHT
3102/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3102/CT-TTHT
3102/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3102/CT-TTHT
3201/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3201/CT-TTHT
4960/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 4960/CT-TTHT
3546/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3546/CT-TTHT
3390/CT-TTHT Thuộc văn bản số : 3390/CT-TTHT